FIA odpowiada na zarzuty siedmiu zespołów.

FIA wydała oświadczenie, które jest odpowiedzią na wczorajsze zarzuty, siedmiu zespołów, które nie korzystają z jednostek napędowych Ferrari. Podsumowując, federacja miała zastrzeżenia co do działania jednostki napędowej Ferrari, ale nie była w stanie udowodnić działania wbrew przepisom, więc doszli oni do ugody.

Helmut Marko dziś powiedział, że Ferrari powinno być zdyskwalifikowane, to oświadczenie sprawia, że nie ma do tego podstaw.

Pełna treść poniżej:

FIA przeprowadziła szczegółową analizę techniczną jednostki napędowej Scuderia Ferrari, tak jak ma to prawo zrobić z każdym zespołem biorącym udział w Mistrzostwach Świata Formuły 1 FIA.

Szeroko zakrojone i dogłębne badania przeprowadzone w sezonie 2019 wzbudziły podejrzenia, że jednostka napędowa Ferrari może być uznana za niedziałającą przez cały czas w granicach przepisów FIA.

Scuderia Ferrari zdecydowanie sprzeciwiła się tym podejrzeniom i powtórzyła, że jej jednostka napędowa zawsze działała zgodnie z przepisami. FIA nie była w pełni usatysfakcjonowana, ale zdecydowała, że dalsze działania niekoniecznie doprowadzą do rozstrzygnięcia sprawy ze względu na złożoność sprawy i materialną niemożność dostarczenia jednoznacznych dowodów naruszenia.

Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, jakie pociągnęłoby za sobą długotrwałe postępowanie sądowe, zwłaszcza w świetle niepewności co do wyniku takiego postępowania oraz w najlepszym interesie mistrzostw i zainteresowanych stron, FIA, zgodnie z art. 4 pkt (II) swoich zasad sądowych i dyscyplinarnych (JDR), podjęła decyzję o zawarciu z Ferrari skutecznego i odstraszającego porozumienia ugodowego w celu zakończenia postępowania.

Tego rodzaju porozumienie jest narzędziem prawnym uznanym za zasadniczy element każdego systemu dyscyplinarnego i jest wykorzystywane przez wiele organów publicznych i innych federacji sportowych przy rozpatrywaniu sporów.

Poufność warunków porozumienia ugodowego jest przewidziana w art. 4 ppk(VI) JDR.

FIA podejmie wszelkie niezbędne działania w celu ochrony sportu oraz jego roli i reputacji jako regulatora Mistrzostw Świata Formuły 1 FIA.