Zespoły nie mogą pracować nad konstrukcjami 2026 do końca przyszłego roku


Formula 1 wprowadziła zakaz rozpoczynania prac nad nowymi bolidami na sezon 2026 na ponad rok przed ich wprowadzeniem.

Mistrzostwa planują utrzymanie stabilności przepisów technicznych przez kolejne dwa sezony, po czym wprowadzą poważne zmiany na rok 2026. Obejmują one rewolucyjne zmiany w regulacjach dotyczących podwozia, które są jeszcze przedmiotem dyskusji, oraz pierwszą zmianę w przepisach dotyczących jednostek napędowych od 2014 roku, których szczegóły zostały już uzgodnione.

Zespoły już teraz muszą przestrzegać surowych ograniczeń dotyczących ilości testów aerodynamicznych przeprowadzanych w rzeczywistości i przy użyciu symulacji komputerowych. Ograniczenia te są związane z wynikami uzyskiwanymi w każdym sezonie, co oznacza, że zespoły najgorzej spisujące się w klasyfikacji konstruktorów mają najwięcej czasu na rozwijanie swoich bolidów, co ma ich zachęcić do nadrobienia strat.

Aby jednak ograniczyć przewagę, jaką którykolwiek zespół mógłby zdobyć nad projektami na sezon 2026, FIA nałożyła nowe ograniczenia, które pozwalają zespołom rozpocząć prace nad nimi tylko w roku poprzedzającym ich wprowadzenie.

Zaktualizowane przepisy sportowe na sezon 2024 Formuły 1 stanowią: "Aby zapobiec testom mającym na celu rozwijanie konstrukcji dla sezonu 2026, od 1/12/2023 do 1/1/2025 włącznie, testy w tunelu aerodynamicznym (RWTT) mogą być przeprowadzane tylko przy użyciu modelu, który w znacznym stopniu odpowiada przepisom technicznym Formuły 1 na lata 2023, 2024 lub 2025. Z wyjątkiem testów na hamulcach z minimalnym prowadzeniem powietrza, a pod warunkiem, że takie testy nie obejmują jednoczesnego testowania (lub w żaden sposób nie dostarczają przypadkowych danych lub wiedzy) na temat wydajności lub wytrzymałości części lub systemów zaklasyfikowanych jako elementy nadwozia, testy w tunelu aerodynamicznym nie mogą być przeprowadzane przy użyciu geometrii samochodu, która jest częściowo lub w całości zgodna z projektami oraz/lub opublikowanymi wersjami przepisów technicznych Formuły 1 na rok 2026 lub z koncepcjami i geometriami nadwozia proponowanymi przez FIA na rok 2026."

Podobne sformułowania zostały dodane do przepisów zabraniających ograniczonych symulacji dynamiki płynów na częściach zbudowanych zgodnie z przepisami technicznymi na sezon 2026.