Co dalej z VIAplay? Aktualizacja

VIA dopiero z samego rana 1 grudnia ogłosiła plan kompleksowej rekapitalizacji aby rozwiązać jej problemy finansowe i zapewnić przyszły rozwój Grupy. Plan obejmuje renegocjację warunków kredytowych i proponowane wprowadzenie nowego kapitału do Grupy.

Wyniki finansowe za trzeci kwartał: Grupa osiągnęła 7% organiczny wzrost sprzedaży, głównie dzięki 17% wzrostowi sprzedaży Viaplay. Dochód operacyjny przed ACI i IAC wyniósł -321 mln SEK, a dochód netto -693 mln SEK. IAC wyniosły -253 mln SEK i były związane głównie z kosztami restrukturyzacji i zwolnień.

Strategia i perspektywy: Grupa skupia się na swoich kluczowych rynkach w regionie Nordyckim, Holandii i Viaplay Select, gdzie ma stabilną liczbę abonentów Viaplay i rosnący ARPU. Grupa zamierza sprzedać lub wycofać się z niekluczowych rynków międzynarodowych, takich jak Wielka Brytania, Bałtyk i Polska, które generują straty. 

Z naszego kraju chcą wyjść do lata 2025, więc trudno powiedzieć co z prawami do F1 w przyszłym roku. Wiadomo, że skoro rynek ten przynosi im straty to będą starali się je ograniczyć. Możliwe, że podzielą się prawami z jakimś innym dostawcą przykładowo Canal plus co odciąży ich finansowo. Oczywiście nie za darmo.

Grupa oczekuje, że w 2024 roku osiągnie zyskowność w swoich operacjach podstawowych i stopniowo zwiększy marże EBIT w kolejnych latach.

Poniżej pierwotny post, powyżej aktualizacja

Nadal nie wiadomo co z VIAplay i tym samym prawami do transmisji F1 w sezonie 2024 w Polsce. Pogrążony w długach gigant streamingowy zgodnie z prawem był zmuszony do ogłoszenia przed północą swoich wyników finansowych za trzeci kwartał, ale nie dotrzymał terminu.

Rzecznik działu IR Viaplay odmówił udzielenia komentarzy, a to grozi grzywną ze strony Giełdy Papierów Wartościowych w Sztokholmie.

Czwartek 30 listopada był bezwzględnym terminem zgodnie z zasadami szwedzkiej giełdy. Spółki notowane tutaj są zobowiązane do przedstawienia danych liczbowych w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia okresu zysków i strat.

Viaplay, z zaległym raportem, teraz stoi przed możliwą karą finansową, co dodatkowo utrudnia sytuację, zwłaszcza z miliardowymi pożyczkami obciążającymi firmę.

Firma streamingowa w ostatnim komunikacie jaki wydali tłumaczy opóźnienia  koniecznością rozwiązania trudnej sytuacji finansowej i prowadzi negocjacje w sprawie nowego finansowania grupy.

Viaplay przeżywa trudne chwile. Niskie zyski, zmiany w zarządzie. Cena akcji firmy spadła o ponad 85% w tym roku. Raport za II kwartał wykazał, że chociaż sprzedaż wzrosła, zanotowano straty w wysokości 273 mln SEK, co można porównać z zyskiem 132 mln SEK w analogicznym okresie ubiegłego roku

Ostatnie działania Viaplay obejmują wycofanie się z wcześniej ogłoszonych celów na rok oraz próba sprzedaży praw do transmisji na różnych rynkach.

Wartość spółki jest teraz kwestionowana, a pytania dotyczące planu kryzysowego nie mają żadnych odpowiedzi. Jak tylko raport zostanie opublikowany to znajdziecie go tu na stronie.