Wyniki finansowe Williamsa w 1 połowie 2019 roku

Firma Williams Grand Prix Holdings PLC opublikowała wyniki finansowe za pierwszą połowę 2019 roku. W grupie Williamsa znajduje się siedem spółek w tym dwie główne zespół Formuły 1 oraz Williams Advanced Engineering Limited, firma oferująca usługi inżynieryjne.

W porównaniu z pierwszą połową roku 2018, w roku 2019 przychody grupy były niższe i wyniosły 77,8 mln funtów, rok temu przychody wynosiły 82 mln funtów. Strata EBITDA wzrosła do 18,8 mln funtów w pierwszej połowie tego roku z 2,7 mln funtów w poprzednim roku.

Zespół F1 wygenerował przychód w wysokości 46,3 mln funtów w ciągu sześciu miesięcy tego roku (2018: 60,7 mln funtów) ze stratą EBITDA 16,8 mln funtów (2018: zysk w wysokości 0,2 mln funtów). Williams Advanced Engineering zwiększył przychody do 30,9 mln funtów w 2019 (2018:21,5 mln funtów) przy EBITDA 2,5 mln funtów (2018: 22 mln funtów).

Wyniki finansowe zespoły odzwierciedlają trudne pierwsze półrocze dla zespołu F1, ale też wzrost dla spółki Williams Advanced Engineering. Gorsze wyniki wynikają przede wszystkim z zeszłorocznej pozycji końcowej w mistrzostwach świata konstruktorów i tym samym mniejszej nagrodzie pieniężnej. Nie można też zapomnieć o tym, że odeszli tacy sponsorzy jak SMP, czy Martini.

Zespół cieszy się, że przedłużył kontrakt z firmą ROKiT na kolejne dwa lata. Williams ma też nadzieję, że stawka wyrówna się w sezonie 2021, gdy zostaną podpisane nowe umowy finansowe z Liberty Media.

Podsumowując wyniki są gorsze, ponieważ zespół wykazał stratę, ale nie ma jeszcze żadnych problemów finansowych. Spodziewają się, że z czasem będą one lepsze. Zespół będzie chciał pewnie w przyszłym roku ponownie przygarnąć kierowcę z swoim budżetem.EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (ang. amortization) oraz amortyzacji (deprecjacji) rzeczowych aktywów trwałych (ang. depreciation)