Wywiad z Robertem Kubicą

Wywiad z Robertem Kubicą w Williams TV, którego udzielił byłemu kierowcy Karunowi Chandokowi.