Alfa oberwała rykoszetem

Kowal zawinił, a cygana powiesili - to stare polskie powiedzenie idealnie opisuje sytuację wokół elastycznych skrzydeł...