Co w fabrykach piszczy?

O planach Alfa Romeo, problemach na ścieżce testowej Ferrari, aferach obyczajowych z udziałem Mazepina...