Federacja kontratakuje

Wystarczyły niespełna 24 godziny, aby FIA odpowiedziała na sugestie siedmiu zespołów, które we wspólnym oświadczeniu odniosły się do nie najwyższych standardów i braku przejrzystości. Wszystko to jest pokłosiem tajnej ugody zawartej z Ferrari...