DAS jest częścią większego systemu?

Włoski oddział serwisu Motorsport sugeruje, że system DAS może być tylko elementem większej całości...