F1 Podcast #108

Rozpoczynamy ciężki czas: dużo, dużo, DUŻO premier! Dzisiaj omawiamy dwie (nudziarskie) prezentacje: Mercedes z Ineosem, a dzień później Ferrari ze swoją nową konstrukcją!